موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

تعریف حقوقی انواع شرکت تجاری و غیر تجاری - موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد


امروزه فعالیت های جمعی و گروهی در حوزه های تجاری و بازرگانی، دیگر در قالب های سنتی (مشارکت مدنی) امکان پذیر نیست و غالب فعالیت های مشارکتی در چارچوب شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت متمرکز گردیده است

در قانون تجارت تعریفی از شرکت ارایه نشده اما به طور خلاصه می توان گفت شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضاء یا شرکاء سود حاصل از سرمایه را بین خود تقسیم می‌کنند.


شرکت‌ها در ایران شخصیت حقوقی ، اقامتگاه و تابعیت مستقل از شرکاء دارند.


طبق ماده 20 قانون تجارت ،شرکت های تجارتی عبارتند از :

 در کنار تقسیمات قانون تجارت حقوقدانان شرکت ها را به اعتبار موضوع آنها ، به تجاری و غیر تجاری ، از حیث تعلق سرمایه به دولت، به دولتی یا غیر دولتی و از حیث مسئولیت سرمایه گذاران در قبال دیون به شرکت های سرمایه ، شخص و مختلط تقسیم کرده اند  .

الف- شرکت تجاری و شرکت غیر تجاری:

 شرکت تجاری با اجتماع دو یا چند شخص که سرمایه شرکت را تأمین می کنند تشکیل می شود .
براساس مفهوم ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،شرکت های سهامی صرف نظر از اینکه موضوع فعالیتش تجاری یا غیر تجاری باشد تجاری محسوب است،اما بقیه انواع شرکت ها فقط براساس موضوع خود تجاری تلقی می شوند.
 
ب- شرکت دولتی و غیر دولتی:


برابر قانون محاسبات عمومی شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن توسط دولت یا دستگاه های دولتی تأمین شده باشد دولتی و در غیر اینصورت غیر دولتی به شمار می روند .

ج- شرکت های سرمایه شخص و مختلط :


در صورتیکه دیون شرکت بیش از از اموال آن باشد مسئولیت سرمایه گذاران بسته به نوع شرکت متفاوت است :
مسئولیت محدود به میزان آورده است و در صورتیکه سرمایه اولیه تأدیه شده باشد بیش از آن مسئولیتی ندارند .

2- شرکت های شخص ( شرکت تضامنی و شرکت نسبی ) :
در این شرکت ها هریک از شرکاء در برابر دیون باقیمانده شرکت نیز مسئول است و باید از محل اموال شخصی خود حسب مورد تمام یا بخشی از بدهی باقیمانده شرکت را پرداخت کند .

3- در شرکت های مختلط ( شرکت سهامی و شرکت غیر سهامی ) :
در این شرکت ها مسئولیت برخی سرمایه گذاران مانند شرکت های سرمایه و مسئولیت برخی دیگر مانند وضعیت شرکای شخصی است .

New Page 1

خدمات حقوقی موسسه

 
 
New Page 1

خدمات قراردادی جدید

 
 
New Page 1

خدمات مشاوره حقوقی

 
 
New Page 1

خدمات ویژه اشخاص حقوقی