موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

خدمات ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران - موسسه حقوقی ایرانیان صاعدخدمات موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد در حوزه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی  :نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی  در ایران، یکی از مشکلاتی است که شرکت های خارجی همواره با آن مواجه هستند.

مقررات مختلفی که در حوزه  این موسسه با استفاده از مستشاران و وکلای مجرب در حوزه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتها در کشور آمادگی ارایه خدمات در زمینه های زیر دارد :

1-ارایه مشاوره در خصوص الزامات ثبت شعبه یا نمایندگی در کشور، شرکت مادر ( Holding Company ) شرکت خواهر

2-ارایه انواع خدمات در حوزه ثبت شعبه از قبیل تنظیم اظهارنامه  و شرکت نامه، اساسنامه و...  .

3-ارایه مشاوره در زمینه ساختار سهام داری ( میزان مالکیت سهام اتباع بیگانه ) درشعب شرکت های تولیدی و بازرگانی، خدماتی، پولی و بانکی و بیمه و.... 

4-ارایه مشاوره در زمینه نحوه  ثبت شرکت های پروژه در انواع  قراردادهای سرمایه گذاری از قبیل BOT و .....

5-ارایه مشاوره در خصوص نحوه مشارکت و ثبت شرکت مشترک با شرکت های ایرانی

6-ارایه مشاوره در زمینه ورشکستگی بین المللی و انحلال و تصفیه و...

 مقررات اجرایی ثبت شعبه در ایران :


به موجب  آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شرکت هایی که در کشور محل ثبت خود به ثبت رسیده و شرکت قانونی شناخته می شوند، می توانند برای فعالیت در ایران اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی نمایند .


همچنین براساس ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی، شرکت های خارجی ای که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور ایران به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.
زمینه های فعالیت شرکت های خارجی در ایران:

زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی به طور خلاصه  عبارتند از:

1- ارائه خدمات پس از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی

2- انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی ( خصوصی، دولتی ) و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .

این شرکت ها  به دو صورت می توانند اقدام کنند:

الف) در چارچوب مقررات مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی و مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیأت وزیران جهت سرمایه گذاری

ب) مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت های تجاری یا سهیم شدن در شرکت های تجاری موجود.

4- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث:

الف) شرکت های فنی مهندسی ایرانی: این شرکت ها که برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و... در کشور ثالث انتخاب شده اند، جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده اند که شرکت های خارجی طرف قرارداد با ارائه ی مدارک لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

ب) شرکت های فنی مهندسی خارجی: این شرکت ها که برای انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکت های فنی مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اقدام نمایند.

5- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فنآوری:

-از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و...

-انتقال دانش فنی (know-how) ساخت محصولات به اشخاص ایرانی.

-اقدام به انتقال فنآوری ( تکنولوژی ) به اشخاص ایرانی.

6- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد از قبیل: ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی...


 شعبه با نمایندگی چه تفاوتی دارد ؟


تعریف شعبه :

شعبه شرکت خارجی یکی از واحدهای تابعه شرکت اصلی ( مادر ) است که مستقیماً به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد، از نظر مسئولیت هم  فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت اصلی شعبه اصلی(مادر) خواهد بود.

بنابراین، کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت شعبه شرکت خارجی:

1)در خواست کتبی شرکت.

2)تصویر مصدق اساسنامه شرکت،آگهی تاسیس آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

3)آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

4)گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط های فعالیت های شرکت مشتمل بر( تببین دلایل و ضرورت تأسیس شعبه در ایران، اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت، تعیین نوع و حدود اختیارات محل فعالیت های شعبه، اختیار نامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی، نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ريالی برای اداره امور شعبه، اظهار نامه ثبت شرکت های خارجی، ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشد،ارائه ی تعهد نامه دائر به این که چنانچه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره کل ثبت شرکت ها به مالکیت صنعتی ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نماید.)
 
نماینده

شخص حقیقی یا شخص حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع یا وظایف شرکت طرف نمایندگی را به عهده گرفته و نسبت به کلیه فعالیت هایی که تحت  عنوان نمایندگی شرکت در محل انجام می پذیرد، مسئولیت دارد. اداره امور نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام می گیرد.


اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی:


اگر شخص نماینده، شخص حقیقی باشد:1)تصویر مصدق قرار داد نمایندگی با شرکت خارجی.

2)تصویر شناسنامه.

3)آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی.

4)ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

5)تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شعبه در مراجع ذی ربط.

6)گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

7)آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.

8)ارائه معرفی نامه وزارت خانه ی ذیربط (در صورتی که قرار داد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد).

9)اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی.

10)تصدیق ثبت شرکت خارجی.

11)اختیار نامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی.اگر شخص نماینده، شخص حقوقی باشد:


1)تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.

2)تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی.

3)روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت.

4)روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصاً در مورد مدیران.

5)ارائه سابقه شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

6).اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

7)گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تببین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

8)آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.

9).ارائه معرفی نامه وزارت خانه ذیربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

10).اظهار نامه ثبت شعبه شرکت خارجی

11)تصدیق ثبت شرکت خارجی.


توضیح :


کلیه اسناد که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مراجع ذیربط و تأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.register-company
New Page 1

خدمات حقوقی موسسه

 
 
New Page 1

خدمات قراردادی جدید

 
 
New Page 1

خدمات مشاوره حقوقی

 
 
New Page 1

خدمات ویژه اشخاص حقوقی