موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

خدمات مربوط به ساختار سهام داری شرکت،ثبت و تغییرات شرکت، انحلال شرکت و تصفیه

با توجه به تشریفات و آثاری که بر نحوه اداره و تصمیمات اشخاص حقوقی از بدو تأسیس تا انحلال و تصفیه حاکم است،تشکیل مجامع در مهلت مقرر و رعایت قوانین مربوطه و نیز تنظیم صورتجلسات و تصمیمات مدیران اهمیت فراوانی دارد، به نحوی که در مواد 243 تا 269 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تخلف از شرایط قانونی مدیران در اداره شرکت، مجازات کیفری تعیین گردیده است .با توجه به اهمیت و نقش تصمیمات مدیران در امور شرکت، موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد به منظور ارتقاء آگاهی مدیران در حوزه تصمیمات قانونی و امور سهام داری و تغییرات و انحلال و تصفیه آمادگی ارایه خدمات ذیل را دارد :


1-ارایه مشاوره در زمینه مقررات حاکم و الزامات تأسیس و ثبت هر یک از شرکت های موضوع قانون تجارت .

2-ارایه مشاوره در زمینه نحوه تنظیم اظهارنامه و شرکت نامه و اساسنامه .

3-تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی مؤسس، عادی و فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره، بازرسین و روزنامه کثیر الانتشار و.....

4-تنظیم صورتجلسات هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت، کاهش یا افزایش تعداد اعضای هیات مدیره .

5-ارایه مشاوره و تنظیم صورتجلسه در خصوص انتقال سهام ( در شرکت های سهامی در صورتیکه در اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد ) و انتقال سهم الشرکه ( در شرکت های با مسئولیت محدود )

6-ارایه مشاوره در زمینه صورتجلسات مجمع عمومی راجع به تغییر محل، تغییر نام، انحلال شرکت و تصفیه.

7-ارایه مشاوره در زمینه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده راجع به کاهش سرمایه اختیاری و اجباری، آگهی حق تقدم و....

8-تنظیم صورتجلسات افزایش یا کاهش سرمایه همراه با ورود یا خروج شریک ( شرکت های با مسئولیت محدود ).

9-تنظیم صورتجلسات تغییر اساسنامه و الحاق یا حذف موادی به موضوع شرکت .

10-ارایه مشاوره در زمینه درخواست اعلام موجودیت به وزارت خارجه جهت تأیید ترجمه مدارک.

11-ارایه مشاوره درزمینه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها براساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها.

12-تنظیم صورتجلسات تبدیل سهام بی نام به با نام و بالعکس و نیز تهیه متن آگهی دعوت موضوع مواد 47 و 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت .

13-تنظیم صورتجلسات اعلام ختم تصفیه، انتخاب مدیر یا مدیران و ناظر/ نظار تصفیه و هیأت تصفیه.

14-تنظیم صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید .

changes
New Page 1

خدمات حقوقی موسسه

 
 
New Page 1

خدمات قراردادی جدید

 
 
New Page 1

خدمات مشاوره حقوقی

 
 
New Page 1

خدمات ویژه اشخاص حقوقی

 
 
bankruptcy