موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

مدیران ارشد ایرانیان صاعد
 

معرفی مدیران ارشد موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعدمدیر عامل و عضو هیأت مدیرهحسینعلی صالحی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز


ورود به پورتال شخصی


رئیس هیأت مدیره
 


علی انصاری
دکتری حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
استاد دانشگاه
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هیأت داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

ورود به پورتال پورتال شخصی
نایب رئیس هیأت مدیره

 

غلامرضا علی اکبری
دکتری حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
استاد دانشگاه
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

ورود به پورتال شخصی
حسینعلی صالحی وکیل پایه یک دادگستری
علی انصاری وکیل پایه یک دادگستری


غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری