موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

 

مشاوره حقوقی و امور قراردادهای حقوقی موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد

موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد در زمینه های مختلف تجاری و بازرگانی، حوزه های مختلف صنعتی، مالیاتی، بیمه، امور بانکی و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان مشاوره حقوقی و امور قراردادها به وسیله کارشناسان خود ارائه می کند.
خدمات مشاوره، مشاوره حقوقی، خدمات حقوقی، موسسه حقوقی، حقوقی، مشاور حقوقی، مشاوره مالی و حقوقی، مشاوره گمرکی، مشاوره سرمایه گذاری، سرمایه گذاری

خدمات مشاوره حقوقی


ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه های حقوق سرمایه گذاری داخلی و بین المللی.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو پیمانکاری ، ساخت و ساز و مسئولیت حرفه ای کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین و کارگران.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه قوانین و مقررات شهرداری، زمین شهری، اراضی شهری حسب نیاز مخاطبین.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در امور گمرکی، صادرات و واردات کالاهای مجاز با ملاحظه مقررات حقوق بازرگانی.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار و مسئولیتهای حقوقی و کیفری اقدامات دوره مدیریت.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در قلمرو خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه، تعیین مهریه، حقوق و تکالیف زناشویی و معرفی داور.

ارائه خدمات در خصوص نحوه صدور اسناد تجاری، بروات، چک و نحوه واخواست و اجرای آنها.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون صنعت و معدن از مرحله تاسیس تا بهره برداری حسب نیاز مخاطبین.

    ارائه خدمات مشاوره حقوقی در سطوح مختلف و در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم
 گیری مدیران عالی و اجرایی.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه بیمه های تجاری ( اشخاص ، اموال ، مسئولیت ) و بیمه تامین اجتماعی از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی، بیمه بیکاری.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در موضوعات مالیاتی و انجام امور مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون تضمین های قراردادی و امکان تعدیل و یا تعیین نوع و نحوه اجرای آن.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در خصوص روابط کارگری و کارفرمایی و مشکلات مربوط به هیأت های حل اختلاف و تشخیص کارگر و کارفرما.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در حوزه ثبت شرکتهای تجاری ، تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی ، تنظیم اساسنامه شرکتها ، تبدیل و انحلال شرکتها ، تصفیه و ورشکستگی.

ارائه خدمات مشاوره گمرکی به صاحبان کالاهای وارداتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، صادر کنندگان کالا ، ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرکی.

ارائه مشاوره در خصوص نحوه استفاده از مزایا ، معافیت ها و تسهیلات قانونی برای صادرکنندگان و واردکنندگان.


خدمات قراردادهای حقوقیشرکت در مذاکرات پیش قراردادی و تهیه پیش نویس قراردادهای طرفینی و چند طرفی در سطوح داخلی و بین المللی.

تنظیم نهایی قراردادهای مختلف تجاری، مدنی، مشارکتی، عاملیت ، بانکی، اعتباری ، سرمایه گذاری و نظارت تخصصی بر اجرای آنها.

تفسیر قراردادهای بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص حرفه ای حسب نیاز متقاضیان.

استفاده از راهکارهای لازم جهت تعدیل قراردادها با ملاحظه شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی.

تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین المللی و مهارت در شناسایی حقوقی و قانونی طرفین قراردادها.

ارائه خدمات نوین در زمینه قراردادهای خدماتی، بیمه ای و بازرگانی خارجی.

ارائه خدمات مربوط به قراردادهای حقوق کار، مالیاتی، حقوق حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی به صورت تخصصی.

انعقاد و تنظیم قراردادهای حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی در سطوح بالا دستی و پایین دستی.

ارائه خدمات قراردادی مربوط به انتقال تکنولوژی و ساخت و بهره برداری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.

ارائه خدمات قراردادی مربوط به فاینانس، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و سایر قراردادهای اعتباری.