متن خبر

ضرورت اصلاح در شیوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا با تامل در نتیجه یک نظر سنجی

مرجع خبر : روابط عمومی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
تاريخ درج : 92/12/18

باسمه تعالی

ضرورت اصلاح در شیوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا
با تامل در نتیجه یک نظر سنجی

گاهی اوقات در مدیریت کارها بدلیل بخشی نگری بسیاری از مسائل مهم و کلان فراموش می شود. به عبارت دیگر تمرکز و تکرار برروی امور جزئی سبب می شود موضوعات مهمتر و اصلی به بوته فراموشی سپرده شود. اجازه دهید داستان کوتاهی را برای شروع بحث تعریف نمایم :

" مردی با دوچرخه به خط مرزی میرسد.
او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.
مامور مرزی میپرسد : « در کیسه ها چه داری؟». او میگوید «شن»
مامور او را از دوچرخه پیاده میکند ، ولی پس از بازرسی فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمی یابد و به او اجازه رفتن می دهد .
هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا...
این موضوع ماهها هر هفته یک بار تکرار میشود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نمیشود.
یک روز آن مامور در شهر او را میبیند و از او می پرسد: من هنوز هم به تو مشکوکم راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد میکردی؟
مرد میگوید : دوچرخه! "

غرض از بیان قصه بالا اطاله و تصدیع وقت همکاران گرامی نبود. بلکه مشابهت موضوع قصه با وضع امروز حرفه ای ماست که بهانه ای شد برای روایت آن. صد البته که در مثل مناقشه نیست.

شکی نداریم که مهمترین رکن کانون هیأت عمومی وکلاست ولی سالهاست که این رکن مهم در حال فراموشی و بی توجهی ناخواسته قرار گرفته است. به نحوی که انبوه تقاضای های جاری همکاران مانع از اهتمام به رفع چالش های بزرگ شده است.

البته؛ اخیرا به بهانه نقد، همکاران اصطلاحاتی مثل کیف به دست و دانشگاهی بودن را بر سر زبانها می آورند و بر یکدیگر خرده می گیرند، مسائلی از این دست بخشی از اقداماتی است که موجب تضعیف مدیریت کانون و غفلت از کلان نگری می شود. بنابراین ضمن قدردانی از هر دو گروه همکاران محترم یاد شده که معمولاً مدیریت کانون را در ادوار گذشته به عهده داشته اند و خدمات ارزشمندی نیز ارائه کرده اند، امروز بر تمامی همکاران محترم فرض است به جای درگیریهای داخلی و فرسایش توان یکدیگر، ظرفیتهای قانونی و ارکان فراموش شده کانون را احیاء کنند .

یکی از مواردی که حقیقتاً می تواند کانون را احیاء و از تهدیدات بیرونی مصون نگاه دارد، تشکیل هیأت عمومی در زمانی مناسبتر و با نصابی بالاتر است که چندی پیش طی یادداشتی با موضوع " بازمهندسی هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری " به آسیب های ناشی از عدم مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره اشاره نمودم .
با توجه به اینکه صرف آسیب شناسی و بیان ایرادات، تغییری در شرایط ایجاد نمی کند در خاتمه یادداشت، راه هایی که انگیزه همکاران برای مشارکت در انتخابات بیشتر می کرد را، به شرح ذیل تقدیم کردم:
1- استقرار صندوق های مستقل رأی گیری در مراکز استانها حداقل تا زمانیکه زمینه رای گیری برخط فراهم نشده است.

2- افزایش صندوق های رای گیری در تهران و استقرار آن در نقاط مختلف برای جلوگیری از ازدحام، ترافیک و تسهیل آمد و شد اعضاء.

3- فراهم کردن ساز و کارهای قانونی و امکانات عملی برای حضور نمایندگان قانونی اعضاء درهیأت عمومی جهت احقاق حقوق اعضایی که در شهرهای دورتر نسبت به مرکز فعالیت می نمایند.

4- فراهم شدن زمینه های قانونی امکان صدور رای از طریق برخط با تعریف کد رهگیری.

5- ایجاد الزامات قانونی برای ارائه گزارش هیأت مدیره در هیأت عمومی و انتشار آن در سایت¬های مرتبط یا ارسال آن به پست الکترونیکی اعضاء.

اخیراً همکاران محترم در واحد مطالعات و پژوهش موسسه حقوقی مطالعاتی ایرانیان صاعد، برای اینکه نظر جامعه وکالت را در ارتباط با راهکارهای ارائه شده ارزیابی کنند، درخصوص بهترین روش برگزاری انتخابات اقدام به نظر سنجی از یک جامعه 2000 نفری همکاران وکیل کرده اند که نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

1- مجموعا 601 نفر نفر از همکاران در نظر سنجی شرکت کردند. (بالای 30%)

2- 138 نفر معادل 23 درصد شرکت کنندگان روش فعلی برگزاری انتخابات را مناسب ارزیابی کردند.

3- 152 نفر معادل 25 درصد اعتقاد داشتند که تعداد صندوق ها در تهران و استانها افزایش یابد.

4- تعداد 311 نفر معادل 52 درصد نیز به برگزاری انتخابات به روش غیر حضوری ( آنلاین ) و استفاده از دانش فناوری اطلاعات رای داده اند.

تحلیل نظر سنجی:

علی القاعده ایجاد هرگونه تغییر در شیوه برگزاری انتخابات نیاز به فراهم شدن بستر قانونی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دارد و در انتخابات آتی باید همان روش مقرر در آئین نامه لایحه قانونی استقلال اجرا شود چه اینکه در شرایط فعلی فرصتی برای تغییر شیوه برگزاری انتخابات نیست.

اما دقت در نظر سنجی نتایجی را بدست می دهد که حکایت از شکاف نسلی و تفاوت دیدگاههای وکلای امروز و دیروز دارد که تحلیل آن می تواند مورد توجه مدیریت محترم کانون باشد. در این خصوص مهمترین نتایج حاصله به شرح زیر است:

1- هرچند پیش بینی و فرض ابتدایی طراحان نظر سنجی این بود که گزینه های اول ودوم ( یعنی روش فعلی برگزاری انتخابات و افزایش صندوقها در تهران و استانها ) بیشتر مورد توجه قرار گیرد اما نظر 52 درصد از شرکت کنندگان دایر بر برگزاری انتخابات به روش آن لاین و 25 درصد آنها به گزینه افزایش تعداد صندوقها، نشان داد دیدگاهها و مطالبات وکلای جوان، میانسال وپیشکسوت همخوانی ندارند.

2- در کمال شگفتی و برخلاف نتیجه مورد انتظار، گزینه سوم یعنی برگزاری انتخابات از طریق آنلاین تقریباً دو برابر گزینه های اول و دوم مورد توجه همکاران قرار گرفته است.

3- نظر حدود 77 درصد از شرکت کنندگان که، به ایجاد تغییر در نحوه برگزاری انتخابات رای داده اند، (یعنی 25 درصد به ایجاد صندوق های دیگر – 52 درصد به استفاده از روشهای غیر حضوری و آن لاین ) می تواند به عنوان دلیل جدیدی بر ضرورت بازنگری در مقررات فعلی برگزاری انتخابات باشد .

4- اقبال 52 درصدی شرکت کنندگان به استفاده از روش آن لاین نشان از این واقعیت دارد که اگر در بازنگریهای بعدی در قوانین و مقررات، دانش فناوری اطلاعات مد نظر قرارگیرد، مشارکت همکاران به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در زیر سوال و نمودار جدول نظر سنجی را ملاحظه می کنید.

باسمه تعالی

ضرورت اصلاح در شیوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا
با تامل در نتیجه یک نظر سنجی

گاهی اوقات در مدیریت کارها بدلیل بخشی نگری بسیاری از مسائل مهم و کلان فراموش می شود. به عبارت دیگر تمرکز و تکرار برروی امور جزئی سبب می شود موضوعات مهمتر و اصلی به بوته فراموشی سپرده شود. اجازه دهید داستان کوتاهی را برای شروع بحث تعریف نمایم :

" مردی با دوچرخه به خط مرزی میرسد.
او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.
مامور مرزی میپرسد : « در کیسه ها چه داری؟». او میگوید «شن»
مامور او را از دوچرخه پیاده میکند ، ولی پس از بازرسی فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمی یابد و به او اجازه رفتن می دهد .
هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا...
این موضوع ماهها هر هفته یک بار تکرار میشود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نمیشود.
یک روز آن مامور در شهر او را میبیند و از او می پرسد: من هنوز هم به تو مشکوکم راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد میکردی؟
مرد میگوید : دوچرخه! "

غرض از بیان قصه بالا اطاله و تصدیع وقت همکاران گرامی نبود. بلکه مشابهت موضوع قصه با وضع امروز حرفه ای ماست که بهانه ای شد برای روایت آن. صد البته که در مثل مناقشه نیست.

شکی نداریم که مهمترین رکن کانون هیأت عمومی وکلاست ولی سالهاست که این رکن مهم در حال فراموشی و بی توجهی ناخواسته قرار گرفته است. به نحوی که انبوه تقاضای های جاری همکاران مانع از اهتمام به رفع چالش های بزرگ شده است.

البته؛ اخیرا به بهانه نقد، همکاران اصطلاحاتی مثل کیف به دست و دانشگاهی بودن را بر سر زبانها می آورند و بر یکدیگر خرده می گیرند، مسائلی از این دست بخشی از اقداماتی است که موجب تضعیف مدیریت کانون و غفلت از کلان نگری می شود. بنابراین ضمن قدردانی از هر دو گروه همکاران محترم یاد شده که معمولاً مدیریت کانون را در ادوار گذشته به عهده داشته اند و خدمات ارزشمندی نیز ارائه کرده اند، امروز بر تمامی همکاران محترم فرض است به جای درگیریهای داخلی و فرسایش توان یکدیگر، ظرفیتهای قانونی و ارکان فراموش شده کانون را احیاء کنند .

یکی از مواردی که حقیقتاً می تواند کانون را احیاء و از تهدیدات بیرونی مصون نگاه دارد، تشکیل هیأت عمومی در زمانی مناسبتر و با نصابی بالاتر است که چندی پیش طی یادداشتی با موضوع " بازمهندسی هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری " به آسیب های ناشی از عدم مشارکت وکلا در انتخابات هیأت مدیره اشاره نمودم .
با توجه به اینکه صرف آسیب شناسی و بیان ایرادات، تغییری در شرایط ایجاد نمی کند در خاتمه یادداشت، راه هایی که انگیزه همکاران برای مشارکت در انتخابات بیشتر می کرد را، به شرح ذیل تقدیم کردم:
1- استقرار صندوق های مستقل رأی گیری در مراکز استانها حداقل تا زمانیکه زمینه رای گیری برخط فراهم نشده است.

2- افزایش صندوق های رای گیری در تهران و استقرار آن در نقاط مختلف برای جلوگیری از ازدحام، ترافیک و تسهیل آمد و شد اعضاء.

3- فراهم کردن ساز و کارهای قانونی و امکانات عملی برای حضور نمایندگان قانونی اعضاء درهیأت عمومی جهت احقاق حقوق اعضایی که در شهرهای دورتر نسبت به مرکز فعالیت می نمایند.

4- فراهم شدن زمینه های قانونی امکان صدور رای از طریق برخط با تعریف کد رهگیری.

5- ایجاد الزامات قانونی برای ارائه گزارش هیأت مدیره در هیأت عمومی و انتشار آن در سایت¬های مرتبط یا ارسال آن به پست الکترونیکی اعضاء.

اخیراً همکاران محترم در واحد مطالعات و پژوهش موسسه حقوقی مطالعاتی ایرانیان صاعد، برای اینکه نظر جامعه وکالت را در ارتباط با راهکارهای ارائه شده ارزیابی کنند، درخصوص بهترین روش برگزاری انتخابات اقدام به نظر سنجی از یک جامعه 2000 نفری همکاران وکیل کرده اند که نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

1- مجموعا 601 نفر نفر از همکاران در نظر سنجی شرکت کردند. (بالای 30%)

2- 138 نفر معادل 23 درصد شرکت کنندگان روش فعلی برگزاری انتخابات را مناسب ارزیابی کردند.

3- 152 نفر معادل 25 درصد اعتقاد داشتند که تعداد صندوق ها در تهران و استانها افزایش یابد.

4- تعداد 311 نفر معادل 52 درصد نیز به برگزاری انتخابات به روش غیر حضوری ( آنلاین ) و استفاده از دانش فناوری اطلاعات رای داده اند.

تحلیل نظر سنجی:

علی القاعده ایجاد هرگونه تغییر در شیوه برگزاری انتخابات نیاز به فراهم شدن بستر قانونی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دارد و در انتخابات آتی باید همان روش مقرر در آئین نامه لایحه قانونی استقلال اجرا شود چه اینکه در شرایط فعلی فرصتی برای تغییر شیوه برگزاری انتخابات نیست.

اما دقت در نظر سنجی نتایجی را بدست می دهد که حکایت از شکاف نسلی و تفاوت دیدگاههای وکلای امروز و دیروز دارد که تحلیل آن می تواند مورد توجه مدیریت محترم کانون باشد. در این خصوص مهمترین نتایج حاصله به شرح زیر است:

1- هرچند پیش بینی و فرض ابتدایی طراحان نظر سنجی این بود که گزینه های اول ودوم ( یعنی روش فعلی برگزاری انتخابات و افزایش صندوقها در تهران و استانها ) بیشتر مورد توجه قرار گیرد اما نظر 52 درصد از شرکت کنندگان دایر بر برگزاری انتخابات به روش آن لاین و 25 درصد آنها به گزینه افزایش تعداد صندوقها، نشان داد دیدگاهها و مطالبات وکلای جوان، میانسال وپیشکسوت همخوانی ندارند.

2- در کمال شگفتی و برخلاف نتیجه مورد انتظار، گزینه سوم یعنی برگزاری انتخابات از طریق آنلاین تقریباً دو برابر گزینه های اول و دوم مورد توجه همکاران قرار گرفته است.

3- نظر حدود 77 درصد از شرکت کنندگان که، به ایجاد تغییر در نحوه برگزاری انتخابات رای داده اند، (یعنی 25 درصد به ایجاد صندوق های دیگر – 52 درصد به استفاده از روشهای غیر حضوری و آن لاین ) می تواند به عنوان دلیل جدیدی بر ضرورت بازنگری در مقررات فعلی برگزاری انتخابات باشد .

4- اقبال 52 درصدی شرکت کنندگان به استفاده از روش آن لاین نشان از این واقعیت دارد که اگر در بازنگریهای بعدی در قوانین و مقررات، دانش فناوری اطلاعات مد نظر قرارگیرد، مشارکت همکاران به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در زیر سوال و نمودار جدول نظر سنجی را ملاحظه می کنید.

تعداد بازديد كنندگان : 1329 نفر