متن خبر

برگزاری دوره آموزشی بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات انجام گرفته

مرجع خبر : روابط عمومی موسسه حقوقی ایرانیان صاعد
تاريخ درج : 93/08/27

به نام خدا

با عنایت به اصلاحات انجام گرفته در قانون امور گمرکی جدید (مصوب 90/8/22) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 91/12/06) و با توجه به اهمیت آن در رفع مشکلات و موانع موجود، موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد خردمند در نظر دارد دوره آموزشی تحت عنوان بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به منظور بهره گیری کارکنان دست اندرکار در ادارات دولتی و خصوصی و کارمندان شرکت های تجاری و بازرگانی، بازرگانان، کارگزاران گمرکی، شرکت های حمل و نقل، ترخیص کاران، کارشناسان، دانشجویان امور گمرکی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه امور گمرکی، با مشخصات زیر به مدت 30 ساعت برگزار نماید:

مشخصات دوره به شرح ذیل می باشد:

الف- مجری: دپارتمان امور گمرکی

ب- استاد: جناب آقای دکتر بهشتیان

ج- موضوع: بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات انجام گرفته

د- شرایط ثبت نام:

1-ارسال تقاضانامه ثبت نام از 1393/8/24 الی 1393/9/11 از طریق دورنگار 88072814-021

2-رسیدن تعداد متقاضیان به نصاب.

3-در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت، اولویت به ترتیب ثبت نام بوده و از سایر متقاضیان در دوره ای که بلافاصله تشکیل می گردد دعوت به عمل می آید.

4-واریز مبلغ شرکت در دوره به شماره کارت 4496 4202 1211 6274 بانک اقتصاد نوین به نام مرتضی عسگری ازغندی و ارسال رسید پرداخت آن به همراه تقاضانامه .

ه- زمان تشکیل کلاس ها:

روزهای چهارشنبه مورخ 93/9/12 و 93/9/19 از ساعت 13 الی 18 بعد از ظهر و پنجشنبه 93/9/13 و 93/9/20 از ساعت 8 صبح الی 13

ن- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88072814-021 خانم نوریانی تماس حاصل فرمایید.

ی- گواهی پایان دوره تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه خواهد شد.
دپارتمان امور گمرکی موسسه ایرانیان صاعد
به نام خدا

با عنایت به اصلاحات انجام گرفته در قانون امور گمرکی جدید (مصوب 90/8/22) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 91/12/06) و با توجه به اهمیت آن در رفع مشکلات و موانع موجود، موسسه حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد خردمند در نظر دارد دوره آموزشی تحت عنوان بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به منظور بهره گیری کارکنان دست اندرکار در ادارات دولتی و خصوصی و کارمندان شرکت های تجاری و بازرگانی، بازرگانان، کارگزاران گمرکی، شرکت های حمل و نقل، ترخیص کاران، کارشناسان، دانشجویان امور گمرکی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه امور گمرکی، با مشخصات زیر به مدت 30 ساعت برگزار نماید:

مشخصات دوره به شرح ذیل می باشد:

الف- مجری: دپارتمان امور گمرکی

ب- استاد: جناب آقای دکتر بهشتیان

ج- موضوع: بررسی قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن با اصلاحات انجام گرفته

د- شرایط ثبت نام:

1-ارسال تقاضانامه ثبت نام از 1393/8/24 الی 1393/9/11 از طریق دورنگار 88072814-021

2-رسیدن تعداد متقاضیان به نصاب.

3-در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت، اولویت به ترتیب ثبت نام بوده و از سایر متقاضیان در دوره ای که بلافاصله تشکیل می گردد دعوت به عمل می آید.

4-واریز مبلغ شرکت در دوره به شماره کارت 4496 4202 1211 6274 بانک اقتصاد نوین به نام مرتضی عسگری ازغندی و ارسال رسید پرداخت آن به همراه تقاضانامه .

ه- زمان تشکیل کلاس ها:

روزهای چهارشنبه مورخ 93/9/12 و 93/9/19 از ساعت 13 الی 18 بعد از ظهر و پنجشنبه 93/9/13 و 93/9/20 از ساعت 8 صبح الی 13

ن- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88072814-021 خانم نوریانی تماس حاصل فرمایید.

ی- گواهی پایان دوره تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه خواهد شد.
دپارتمان امور گمرکی موسسه ایرانیان صاعد

تعداد بازديد كنندگان : 1474 نفر