متن خبر

برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی در سال 1395

مرجع خبر : روابط عمومی موسسه
تاريخ درج : 95/02/21

بسمه تعالی

با تائیدات خداوند متعال و در راستای سیاست های آموزشی موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد  و با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند «ج» ماده 191 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تصمیم به برگزاری آزمون کارگزاری گمرکی در سال 1395دارد. از این رو دپارتمان امورگمرکی موسسه ایرانیان صاعد در نظر دارد دوره ای آموزشی جهت آمادگی در آزمون ذکر شده برگزار نماید .

متقاضیان پروانه کارگزاری گمرکی برای کسب  اطلاعات بیشتردر مورد کلاس ها می توانند با آقای سامنی تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:88072814

منابع آزمون :

1.قوانین و مقررات گمرکی

2.گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

3.اینکوترمز

4.تعرفه

تعداد بازديد كنندگان : 581 نفر