تازه ها » اخبار رسانه ها » وصول مطالبات »
   

عنوان :

موضوع :

تاریخ :

 
رديفعنوانموضوعنویسنده/مولفناشرتاريخ درج
1
اصول پنج گانه وصول مطالبات معوق
حقوق مالی روزنامه سرمایه۱۳۸۹/۰۴/۲۸
2
پيگيری وصول مطالبات از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانونی و حقوقی
حقوق مالی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۹/۰۴/۲۸
3
جزئيات کامل آئين‌نامه جديد نحوه وصول مطالبات معوقه بانکی
حقوق مالی http://www.jamejamonline.ir۱۳۸۹/۰۴/۲۸
1