بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص اسناد مالکیت خودرو
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.
96/01/14

آرشیو اخبار