ورود بیش از 50 هزار فقره پرونده به محاکم دادگاه های تجدید نظر مازندران طی سال گذشته
رئیس کل دادگستری استان مازندران از ورود 51 هزار و 454 فقره پرونده به محاکم دادگاه های تجدید نظر استان طی سال گذشته خبر داد.
97/02/01

آرشیو اخبار