واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد و رسمیت یافت
دکتر محسن حاجی میرزایی دبير هيأت دولت : 🔹در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد.
96/05/08

آرشیو اخبار