رئيس کل دادگستری اصفهان: بيش از 21 درصد پرونده های طلاق ارجاعی به مراکز مشاوره با صلح و سازش مختومه می شود
رئيس کل دادگستري استان اصفهان گفت: بيش از 21 درصد پرونده های طلاق ارجاعی به مراکز مشاوره با صلح و سازش مختومه می شود.
96/09/21

آرشیو اخبار